Írásbeli kérdések

"Egyetért-e azzal az elvvel, hogy egy magyar nyugdíjas családi öröksége után közel félhavi nyugdíját fizesse be olyan adóként, melyért cserébe semmit, semmilyen ellenszolgáltatást nem kap?"

Ferenczi Gábor jobbikos képviselő egy ajkai nyugdíjas testvérpár kálváriájáról értesítette a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot.

2000 táján Fódi Erzsébet és Fódi Zsuzsanna megörökölték édesapjuk hagyatékát, egy 5963 m2-es szántóterületet, melyet a városrendezés során belterületi telekingatlanná minősítettek. A kétszázezer forintos szántóterületből belterületi ingatlanná való átminősítést a Fódi testvérek fizették ki.

2006 táján Ajka város önkormányzata részéről Schwartz Béla polgármester és Beledi Zsolt, az önkormányzat építésügyi osztálya részéről személyesen tettek vételi ajánlatot: 350 Ft / m2 áron.

Úgy tudni Ajkán, hogy a város a többségében idős tulajdonosoktól potom áron, 350 Ft körüli vételáron felvásárolt területeket a Tesco építéséhez tízszeres, mintegy 3500 Ft-os áron adta tovább.

A testvérpár az akkori piaci viszonyokhoz mérten is bagatell vételárat természetesen visszautasította, innen kezdődött kálváriájuk.

2007 második félévétől a Magyar Országgyűlés bevezette a telekadót, melyet Ajka Város Önkormányzata felé kellett volna a testvéreknek befizetnie, kezdetben évi mintegy hétszázezer forintot. Az első félév kettőjüknek mintegy háromszázezer forint anyagi terhet jelentett, melyet akkor még nagy nehezen ki tudtak fizetni, illetve Fódi Zsuzsanna nyugdíjából letiltotta Ajka város jegyzője.

"Hova fordulhat gyors és érdemi segítségért egy létbizonytalanságba került magyar család?"

Ferenczi Gábor korábban egy a szakadék szélére került magyar család sorsáról írt az Emberi Erőforrások Minisztériumának.

Az írásbeli kérdésben felvázolta a család élettörténetét, mely szerint a férj nem kap semmilyen munkát, hiába keres, csak ideiglenes munkát kap, általában azt is feketén, а hölgy hat órás munkaviszonyban volta GYES mellett, ahonnan elküldték, mert nyolc-kilenc órában sem tudta teljesíteni az elvárt teljesítményt.

Sajnos odáig jutottak, hogy már az albérletet sem tudják fizetni, fél, hogy az utcára kerül családjával,legkisebb gyermekét pedig elveszi а gyámügy.

Segélyt semmit sem kapnak, rendszeres gyermekvédelmi segélyt sem, mert mikor megállapították volna, akkor éppen Pünkösdkor is dolgozott а hölgy, hogy több legyen а család bevétele, amely miatt felülestek a jövedelemhatáron.

Ferenczi Gábor kiemelte, az alábbi történetet azért írtam le Önnek, hogy világosan lássuk а hazai körülményeket. Sok ember szorgalma és tenni akarása ellenére is а létbizonytalanság ingatag talajára tévedhet Magyarországon.

"Hova fordulhat gyors és érdemi segítségért egy létbizonytalanságba került magyar család?" - tette fel a kérdést a honatya a miniszternek.

Doncsev András államtitkár válaszában az illetékes önkormányzat felé irányította a családot.

Melyek a legújabb fejlemények Lasztovicza Jenő kormánypárti képviselő fiának korábban kirobbant diplomabotránya ügyében?

Melyek a legújabb fejlemények Lasztovicza Jenő kormánypárti képviselő fiának korábban kirobbant diplomabotránya ügyében? - tette fel ismét, sokadjára a kérdést Ferenczi Gábor, aki érdemi választ még egyszer sem kapott a témában.

Ezúttal a viszontválaszból megtudhattuk, hogy a nyomozást még mindig nem zárták le, hiszen a rektort az ősz folyamán tanúként beidézték.

Jobbik Veszprém megye

 

 

Számíthatnak-e a Kormányra azok a devecseriek, akik nyugodt körülmények között szeretnének élni?

Ferenczi Gábor írásbeli kérdésében a devecseri közrend állapotára hívta fel a figyelmet.

Devecserben a magyar-cigány együttélés akut probléma. A közbiztonság hiánya, a tarthatatlan állapotok miatt az utóbbi időben már szinte minden héten fogadóórát, fórumot tartunk a Somló melletti kisvárosban, mert annyi a panaszos. - emelte ki a képviselő, majd hozzátette, az idősekkel szemben a helyi kisebbség deviáns tagjai pszichológiai terrort alkalmaznak.

3%-on múlik egy emberélet?

Egy édesanya panaszával kereste meg Ferenczi Gábor az  Emberi Erőforrások Minisztériumát.

Egy fiúról a pszichológusi szakvélemény egyértelműen kimondja, hogy intelligencia-hányadosa messze elmarad а hasonló korúakétól (IQ szintje 37), praktikus intelligenciája nem mérhető. Önálló életvitelre képtelen, így а munkaerőpiacon elhelyezkedni nem képes. Képesítése nincsen, számolni, írni nem tud, funkcionális analfabéta. Képtelen az önálló közlekedésre, а pénz értékét, funkcióját nem ismeri. Oхigénhiánnyal született, számos krónikus betegsége is van, így nincs olyan munkaadó, aki alkalmazná.

A képviselő emlékeztette a minisztériumot, hogy a fent említett fiú a felvázolt egészségi és mentális állapota ellenére a Fidesz-KDNP kormány alatt munkaképes lett. 7 évig ugyanis 100%-os rokkantnak volt nyilvánítva, így járt a rokkantjáradék is. A mostani vizsgálaton azonban már csak 77%-os károsodást állapítottak meg, ami a jelenlegi 80%-os határ alatt van, így minden járandóságot megvontak tőle. 

Doncsev András válasza itt érhető el.

Jobbik Veszprém megye

Miért akarnak tönkretenni több tízezer kiskereskedőt, azok családját és alkalmazottait?

"Miért akarnak tönkretenni több tízezer kiskereskedőt, azok családját és alkalmazottait?" - tette fel a kérdést Ferenczi Gábor a nemzetgazdasági miniszterhez, utalva az online pénztárgépek körül kialakult mizériára.

Kérdésében emlékeztetett, hogy a kormány 2013-ban új, onlinе kapcsolatra képes pénztárgépek beszerzését tette kötelezővé а kereskedők számára.

2013. 09. 19-én а Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleményben tudatta, hogy az ALT CASН KFT. által típusvizsgálatra bemutatott SAM4S NR-300 ONLINE típusú pénztárgép forgalmazását A017 számon engedélyezte. А kereskedők nagy része az Alt Саsh КFT. által forgalmazott Samsung pénztárgépeket rendelte meg a megbízhatóság miatt.
Az МКЕН ekkor sajtóközleményben tudatta, hogy а fent megemlített típus forgalomba hozatali engedélyét hiánypótláshoz kötötték, melyről az A1tCash КFT. is tudatta ügyfeleit. 2013. november 25-én aztán megtört а jég, és engedélyezték а pénztárgép forgalomba hozatalát. А cég el is kezdte а gépek leszállítását, а kereskedők befizették az előlegeket, а vételárakat.

Január 23-án aztán minden megváltozott. Az МКЕН visszavonta az említett készülék engedélyét, hiba és csalási lehetőségekre hivatkozva.

Továbbra is pusztít a pápai húsdaráló

Ferenczi Gábor több írásbeli kérdést is intézett a szaktárcához a Pápai Hús 1913 Kft. csődhelyzete ügyében.

Korábban az MTI is közölte, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium azokat a beszállítókat, akiknek a cég legfeljebb 2,5 millió forinttal tartozik, saját keretből fizeti ki. A nemzeti ellenzék képviselője arra volt kíváncsi, hogy mi lesz azokkal, akiknek nagyobb összeggel tartozik a cég.

Fazekas Sándor válaszában leírta, hogy 122 termelőt érint a kormány határozata, ezen felül "11 termelő követelési igénye 2,5 millió forint és 5 millió forint közé, 3 termelő igénye 5 millió forint és 10 millió forint közé, 6 termelő igénye 10 millió forint és 20 millió forint közé, 4 termelő igénye 20 millió forint és 30 millió forint közé, 1 termelő igénye 30 millió forint és 40 millió forint közé, 2 termelő igénye 40 millió forint és 50 millió forint közé, valamint 3 termelő igénye pedig 50 millió forint fölé esik." Az ő esetükben is törekedik a kormány a megoldáskeresésre és készül a koncepció. Magyar nyelven szólva a kormánynak jelenleg fogalma sincs ezen beszállítók megmentésének mikéntjéről.

Ferenczi Gábor még az alábbi kérdéseket intézte Fazekas Sándor miniszterhez:

- Milyen összegekkel fizették ki a Dedeko Kft . és a Nyugat-Agro Kft. vezetőit a Pápai Hús 1913 Kft. üzletrészeinek átadását követően?

- Érkezik-e külföldi hús a pápai húsgyárba?

Ferenczi Gábor: "Kormányzati segítség nélkül munkahelyek fognak megszünni, családok helyzete fog kilátástalanná válni Ajkán"

"Tervezi a kormány a MAL Zrt. által felhalmozott tartozások miatt a csőd szélére jutott magyar vállalkozások és munkahelyek megmentését?" - kérdezte írásban Ferenczi Gábor Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert.

A képviselő kérdésében emlékeztetett: "A MAL Zrt. magyar beszállítói még mindig komoly bajban vannak. A cég által feléjűk felhalmozott több millió forintnyi tartozás ugyanis egyre jobban a csőd szélére sodorja ezeket a vállalkozásokat. Már most több embert elbocsátottak a tartozások miatt..."

A nemzeti ellenzék képviselője szembesítette a minisztert a korábbi nyilatkozatokkal, mely szerint a az új, állami tulajdonú Nemzeti MAL Zrt. sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem vállalhat elődje ügyeiért. Ezzel azonban ismét magukra hagyták a magyar kkv szektor szereplőit, miközben sorra köti a kormány a stratégiai megállapodásokat a külföldi multicégekkel.

A képviselő leszögezte: "Kormányzati segítség nélkül ugyanis munkahelyek fognak megszünni, családok helyzete fog rövid időn belül kilátástalanná válni”

Mi az Önök célja, tönkretenni a Pápa környéki sertéstenyésztőket vagy kifizetik-e azonnali hatállyal a Pápai Hús 1913 Kft. részéről a beszállítók felé halmozott tartozásokat?

A pápai húsgyár beszállítóinak nehéz anyagi helyzetével kapcsolatban kérdezte Ferenczi Gábor a vidékfejlesztési minisztert. A Jobbik Veszprém megyei elnöke kérdésére Fazekas Sándor miniszter kitérő, ellenben kormánypropagandában bővelkedő választ adott.

A képviselő részletes kérdésfelvetését itt olvashatja. Alább pedig a miniszteri válasz.

"Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján K/11422. számon hozzám benyújtott, "Mi az Önök célja, tönkretenni a Pápa környéki sertéstenyésztőket vagy kifizetik-e azonnali hatállyal a Pápai Hús 1913 Kft . részéről a beszállítók felé felhalmozott tartozásokat?" című írásbeli kérdésére a következő választ adom.
A Vidékfejlesztési Minisztérium a jogszabályok adta lehetőségeken belül, a rendelkezésre álló költségvetési források szabta keretek között mindent megtesz annak érdekében, hogy a kedvezőtlen takarmánypiaci folyamatok következtében az állattartó vállalkozások, különösen a sertés és baromfitenyésztő vállalkozások, a húsipari feldolgozó vállalatok gazdálkodására, pénzügyi helyzetére nehezedő nyomást enyhítse. Mindezzel összefüggésben a kormányzati intézkedések részeként sor került:
• az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások [148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet] 2012. évre meghirdetett 6.500 millió Ft-os keretének 8.155 millió Ft-ra történő emelésére;
• az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatására [56/2008 . (IV. 25.) FVM rendelet] 2012. évre rendelkezésre álló 2.384 millió Ft-os keret 2 .849 millió Ft-ra történő emelésére;

Hogyan kívánják megakadályozni, hogy a multinacionális energiaszolgáltatók a fogyasztókat sarcolják meg a rezsicsökkentés után?

Ferenczi Gábor országgyűlési képviselő egy, a rezsicsökkentéssel kapcsolatban felmerült gyakori problémára hívta fel a figyelmet írásbeli kérdésében. 

A képviselő kiemelte: félő, hogy a rezsicsökkentés miatt kiesett profitjukat a fogyasztókkal fizettetik meg a multinacionális energiaszolgáltatók. A jobbikos honatya az alábbi plédát hozta: "Fogadóórámon egy úr a rezsicsökkentés kapcsán keresett fel, mely alkalomra villanyszámláit is magával hozta. Az úr havonta jelenti le villanyóraállásait, és nemrégiben furcsa dologra lett figyelmes. Mivel 1320 kWh alatt fogyaszt évente, így havi 110 kWh-ot az A1 kedvezményes áron számolták el neki, egészen a 2013. február 13. és március 12-e között esedékes elszámolásig, amikor is ez az érték 101,26 kWh lett, azaz a kedvezményes díjon elszámolt kWh mennyisége 8,74-el csökkent, azaz ennyi kWh-ot magasabb tarifán számolt el az E.ON. Az úr végigvezette a számítást, melynek eredménye az volt, hogy ezzel az apró manipulálással az államilag garantált 10%-os rezsicsökkentés mindössze 6,5%-os lett. Sajnos számos embertől hallottam ugyanezt a problémát fogadóóráimon."

Németh Lászlóné Nemzeti Fejlesztési Miniszter a fent említett problémával kapcsolatban jelezte: A fogyasztók konkrét panaszaikat — azokat részletesen bemutatva, kivizsgálásukat kérve — eljuttathatják a kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségeihez, ahol a problémát kivizsgálják.

Jobbik Veszprém megye