Hírek

Eredményesen működik a devecseri Start-munkaprogram

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy ma volt az első hivatalos ellenőrzése a Devecserben működő Start-munkaprogramnak. Az ellenőrök mindent - a munkavégzést, a felhasznált anyagokat, eszközöket, könyvelésünket, kertészetünket, állattartásunkat, betonelemgyártásunkat, a térkövezést, az illegális hulladékkezelő részlegünket, energiaültetvényeinket és ami a legfontosabb, munkatársaink munkamorálját is rendben találták. Sikerült növelnünk az elmúlt hónapokban a munkavégzés hatékonyságát, növelni bevételeinket. Az elért eredményekhez gratuláltak, terveink megvalósításához szakmai segítséget kínáltak.

Devecser Start-munkaprogram

A DEVECSERI ÓTEMETŐVEL KAPCSOLATOS ÖNKORMÁNYZATI ÁLLÁSFOGLALÁS

A DEVECSERI ÓTEMETŐVEL KAPCSOLATOS ÖNKORMÁNYZATI ÁLLÁSFOGLALÁS

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom Önöket Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének hivatalos állásfoglalásáról a devecseri Ótemetővel kapcsolatban.

Devecser Város Önkormányzata május 14-én értesült a Forster Gyula Központtól, hogy az örökségvédelemért illetékes szerv "általános védelem alatt álló, nyilvántartott műemléki értékké" kívánja sorolni a Devecser, 1294/1. hrsz-ú ingatlant, vagyis az egész temetőt.
A Központ állásfoglalást kért önkormányzatunktól, melyre két hét állt rendelkezésünkre.

Ferenczi Gábor fényképe.

Az elmúlt két hétben tájékozódtam az ügyben, mind a kérvényt benyújtók, és azok támogatói, illetve mind az ellenzők álláspontját megismertem, illetve kértem, és kaptam hivatalos szakmai állásfoglalást a devecseri Ótemető esetleges védetté nyilvánításával kapcsolatban, hogy mindenki tisztán lásson.

Jótékonysági bál a kárpátaljai Nagypalád javára

Devecser Város Önkormányzata jótékonysági bált rendez Devecser kárpátaljai testvértelepülése, Nagypalád javára. Az eseményre minden jószándékú, nemzetben és közösségben gondolkodó honfitársunkat szeretettel várjuk!

Devecser Nagypalád

A testvértelepülési kapcsolat kialakulásáról az alábbi cím alatt olvashat:

A kárpátaljai Nagypalád-Fertősalmás Devecser első testvértelepülése

  További infók, képek Devecser és Nagypalád testvértelepülési kapcsolatáról: ITT

Több alkalommal kellett szivattyúkkal beavatkozni

Az elmúlt két nap esőzése ismét rávilágított: a folyamatos elhárítás helyett a megelőzésre kellene összpontosítani. Ehhez Devecsernek és az ország valamennyi településének forrásokra lenne szüksége. Sajnos településünkön is hiányzik, vagy hiányos a csapadékvíz-elvezetés, ami egy csapadékosabb időszakban komoly veszélyeket rejt magában.

Ezúton is köszönöm a védekezés szervezésében, irányításában nyújtott segítségét Bárdossy Sándornak és Bognár Balázs városgondnokunknak. Hálásan köszönöm városunk nevében a Katasztrófavédelem kötelékében szolgáló tűzoltók, valamint a Devecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkáját.

A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója az elmúlt napok elhárításáról:

Az elmúlt két nap folyamatos esőzése miatt Veszprém megyében több alkalommal kellett beavatkozni vízkárok miatt. A legsúlyosabb helyzet Noszlopon alakult ki.

A mai nap folyamán legtöbbször az ajkai hivatásos és a balatonfüredi önkormányzati tűzoltók avatkoztak be. A vízelvezetőkben felgyülemlett víz miatt Balatonfüreden a Petőfi Sétányon, és a Szőllős utcában, valamint a vasútállomás aluljárójában kellett szivattyúkkal beavatkozni.

A Vörös Terror devecseri áldozataira emlékeztünk

Családom 96 éve várt erre a napra. 6 éve küzdöttünk azért bajtársaimmal, hogy Devecser közössége közel száz év után végre méltóképpen, városi szinten hajthasson fejet az ártatlanul meggyilkolt, Devecser közösségéért az életüket feláldozó mártírok emléke előtt. Dédnagyapám testvére, Ferenczi Lajos és mártírtársai nem haltak meg hiába. Egyre többen értjük, és valljuk magunkénak üzenetüket. Feladatunk, hogy emléküket megőrizze az utókor. Felelősségünk, hogy továbbvigyük az általuk képviselt szellemiséget: a helyi közösségekért, és az azokból ismét egybekovácsolható nemzetért való önzetlen, áldozatos szerepvállalást.

vörös terror devecser

Az 1919-es Tanácsköztársaság devecseri áldozatainak emlékére

devecser 1919

„Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl”

 

Az 1919-es vörös terror településünket sem kímélte, az ellenállást, az akkori nagyközség önvédelmét megszervező hősöket könyörtelenül kivégezték a Lenin-fiúk. A devecseri Ótemetőben nyugszanak az 1919-es vörös terror vértanúi. Sírjuk felirata: "Örök emlékül az ellenforradalomban 1919. május 6-14-ig a vörös rombolás áldozataiként vértanú halált halt fiainak. Devecser nagyközség közönsége"

VÁROSI MEGEMLÉKEZÉS A VÖRÖS TERROR DEVECSERI ÁLDOZATAIRÓL - MEGHÍVÓ

96 ÉVES TÖRTÉNELMI HIÁNYPÓTLÁS, KÖZÖSSÉGI ELÉGTÉTEL


Emlékezzünk együtt! Találkozzunk május 9-én szombaton 10 órakor a Petőfi téren!

Devecser, Deák téri felújítások

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a START-közfoglalkoztatási programban részt vevő munkatársaink a Deák teret érintő útszakasz mellett a tönkrement padkát, járdaszegélyeket fölszedték, a balesetveszélyes elkerített részeket felszámolták, szintbe hozták, az így felszabaduló területen is lehet majd biztonságosan parkolni. Az újonnan szegélyezett területre jövő héten föld és növények kerülnek. Köszöni a város!

Devecser, Deák tér


A Városházával szemközti '56-os emlékmű melletti térkövezett terület gyomirtása, takarítása megtörtént. Köszönet a START-közfoglalkoztatási programban részt vevő kolléganőknek és a Devecseri Vársoüzemeltetési Kft-nek.
A Városháza Deák tér felőli sarkán május 9-én szombaton történelmi hiánypótlásként felavatjuk azt az emléktáblát, melyet Baráth László kőfaragó felkérésünkre a város számára adományként készített el, méltó emléket állítva az 1919-es Vörös Terror devecseri áldozatainak.
Baráth László gyönyörű alkotását, önzetlen munkáját városunk nevében hálásan köszönöm!

Üdvözlettel:
Ferenczi Gábor sk.
Devecser polgármestere

További fotók megtekintéséhez kattintson ide: >>> FOTÓGALÉRIA

 

A Hajtómű Kft. birtokba vette a megvásárolt területet az ipari parkban

Április 29-én került sor a Hajtómű Kft. által vásárolt telek birtokba  vételi szerződésének aláírására. Mint arról már korábban beszámoltunk, a  cég egy 34 ezer négyzetméteres területet vásárolt a város ipari  parkjában, hogy ott egy közel 2 milliárd forintos munkahelyteremtő  beruházást hajtson végre. A 6 ezer négyzetméteres csarnokban és a  hozzákapcsolódó irodaépületben 120 új munkahely jöhet létre, mely a  város eddigi legnagyobb ipari beruházását jelenti.

 

A kárpátaljai Nagypalád-Fertősalmás Devecser első testvértelepülése

A kárpátaljai Nagypalád-Fertősalmás most már hivatalosan is Devecser testvértelepülése. A két községet magába foglaló határontúli közösséggel kötött testvértelepülési szerződés Devecser első hivatalos külkapcsolati megállapodása.