Oktatás

Pápa - Mégsem korrepetál ingyen az MSZP

Kivonulnak az oktatásból. Egyelőre csak névleg és csak Pápán - derült ki Grőber Attila pápai szocialista pártvezető tájékoztatójából.

Mint arról a Bakonyi Hírmondó is beszámolt, az MSZP pápai csoportja honlapjukon, a Pápa-holnap.hu-n érettségi előkészítő tanfolyamot hirdetett. Grőber Attila, a szocialisták pápai elnöke most mégis visszavonulót fújt: visszalépnek az ingyenes érettségifelkészítő szervezésétől.

"Sok negatív vélemény érkezett, ezért pártja kilép a felkészítő szervezéséből" -  - mondta el Grőber Attila, az MSZP helyi elnöke sajtótájékoztatóján.

Nemcsak a lakosság részéről sérelmezték az MSZP kampányízű kezdeményezését. Blogunkon is olvasható, hogy a múlt héten Ferenczi Gábor jobbikos országgyűlési képviselő is élesen bírálta a szocialistákat, amiért ráerőltetik kampányukat a diákokra. A Jobbik megyei elnöke alázatra és szerénységre intette az MSZP-t, mert szerinte a balliberálisok tevékenységét csupa negatív szám jelzi, emiatt először önmagukon kellene kezdeniük a korrepetálást.

Bar!kád-interjú - Alászolgája - Az Orbán-kormány a multicégek érdekei szerint formálja a hazai szakképzést

Hazánkra az Európai Unió olyan félperiférikus országként tekint, amely olcsó munkaerején keresztül biztosítja a nyugati államok jólétét. A szakképzésben sajnos jelenleg sem a minőségi, ezáltal magasabb bérezésre számot tartó szakemberek képzése a cél, hanem leendő olcsó betanított munkásoknak legalább a lecsökkentett tankötelezettségi korhatárig az iskolapadban való tartása – mondta a Bar!kád hetilapnak adott interjújában Ferenczi Gábor a Jobbik országgyűlési képviselője, az Országgyűlés oktatási bizottságának tagja. 

‑ Ha most választanod kellene, akkor a munka szempontjából melyik intézménybe lépnél be szívesebben: a parlamentbe vagy évtizedes tanári tapasztalattal a birtokodban egy oktatási intézménybe?
‑ A tanári és a politikusi pálya között nagy az átfedés. A nemzetben gondolkodó pedagógus hazaszeretetre nevel, míg a nemzete iránt elkötelezett politikus hazát épít.
‑ Pedagógusként az oktatás több szintjéről szereztél gyakorlati tapasztalatokat: mi változott meg leginkább az elmúlt évtizedben az iskola falai mögött?
‑ Sok pedagógus állandó kudarcélménnyel tér haza. Az oktatással kapcsolatban gyakori panasz a tanárok részéről, hogy a magas létszámú osztályokban nem jut elég idő, elég figyelem a gyermekre, a tanmenet szerint azonban haladni kell, aztán az általános iskolából egyre alacsonyabb tudásszinttel, gyengébb kompetenciákkal érkeznek a tanulók a középiskolába. A képzési rendszer nem igazodik az új kihívásokhoz, radikális változásra lenne szükség egészen az alapoktól.

 Jogegyenlőtlenség

‑ Sokat és sokszor hallottunk az oktatási kormányzat szegregáció elleni küzdelméről, arról, hogy a cigány gyermekek és a nehéz körülmények között élő társaik a falusi kisiskolák nem megfelelő színvonala miatt nem tudnak felzárkózni társaikhoz és végül maradnak képzetlenek, akikre a munkaerőpiac sem tart igényt.

Ferenczi Gábor: Megbukott a kormány szakképzési koncepciója

Hétfőn tárgyalta az Országgyűlés a Szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítását. A vitában Ferenczi Gábor Veszprém megyei országgyűlési képviselő jelezte, a Jobbik a jelenlegi és az előző kormányok szakképzési koncepciójával sem ért egyet, mert mint mondta, mind a Fidesz, mind pedig az MSZP az integráció híve, a jobbliberálisok az intézményi integráció, a balliberálisok pedig a deviáns tanulók normális osztályközösségekbe való integrálásának elkötelezett hívei, a Jobbik viszont eleve elutasítja a minden áron való intézményi és tanulói integrációt is. A képviselő kifejtette, a térségi integrált szakképző központok rendszerét azért utasítják el, mert ezek létrehozásuk óta pénznyelőként működnek, a rengeteg befolyt uniós pályázati forrás ellenére a szakképzés minőségének javulása helyett folyamatos visszaesés tapasztalható az elmúlt években. Ferenczi Gábor elmondta, a Jobbik a gigaintézmények helyett kisebb, családiasabb, a gyermekeket a középpontba helyező intézmények létrehozásában és fenntartásában érdekelt, mert az oktatás, mint nemzetstratégiai terület nem lehet gazdasági szempontok függvénye, elfogadhatatlan az, hogy a jelenlegi rendszer is gazdaságosság szempontjából kezeli az intézményeket.

Ferenczi Gábor szerint a kormány az előterjesztés indokolásban beismeri, hogy a KLIK nem tudta, nem tudja kezelni az átadás-átvétel utáni helyzetet, az elhibázott államosítás, különösen annak végrehajtása elhamarkodott, sem a törvényi háttér, sem az infrastruktúra nem volt ehhez időben és megfelelően megteremtve.

Milyen konkrét intézkedésekkel kívánja a kormány visszaszorítani az iskolai erőszakot?

Milyen konkrét intézkedésekkel kívánja a kormány visszaszorítani az iskolai erőszakot? - tette fel a kérdést Ferenczi Gábor az emberi erőforrások miniszterének.

Ferenczi Gábor: Törvényesen vette át Hit Gyülekezete az ajkai iskolát?

Ferenczi Gábor 2012 decemberében írásbeli kérdésben arról érdeklődött, hogy átveheti-e egy nem állami fenntartó évközben az iskola fenntartási jogát. A miniszter úgy válaszolt, hogy nem adható át a jog. A törvényi szabályozás ellenére 2013. január 2-án úgy folytatódott a tanév, hogy a Hit Gyülekezete átvette az Ajkai Szakképző Iskolát. A nemzeti párt képviselője ezért szóbeli kérdést nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, "Hogyan vehette át jogellenesen az Ajkai Szakképző Iskola fenntartását a Hit Gyülekezete, ha a tárca, a témában felelős miniszter, valamint a köznevelési törvény értelmezései szerint is az átvétel törvénytelen?" címmel. A Jobbik szakpolitikusa szóbeli kérdésére Halász János államtitkár válaszolt a Parlament mai ülésén. "Tisztelt Államtitkár Úr! 2012 decemberében állásfoglalást kértem a K/9430. irományszámon benyújtott írásbeli kérdésben, amelyben képviselőtársammal együtt arról érdeklődtünk, hogy átveheti-e tanév közben egy nem állami fenntartó az Ajkai Szakképző Iskola fenntartói jogát. Miniszter úr válaszában arra mutatott rá, hogy intézményátadás és átvétel a tanítási év közben nem történhet meg. Válaszlevelében kifejtette, miszerint „a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (3) bekezdés a) pontja, amely szerint a fenntartó tanítási évben, továbbá - a július-augusztus hónapok kivételével, nevelési évben iskola, kollégium, óvoda fenntartói jogát nem adhatja át. Igaz ez arra az esetre is, ha a bíróság értelmezése szerint a fenntartói jog átadásra vonatkozó döntésre előírt határidőket betartotta Ajka Város Önkormányzata, és maga, a fenntartói jog átadásra vonatkozó döntés érvényes.

Alapjaiban utasítjuk el a Kormány szakképzési koncepcióját és a felnőttképzők megbélyegzését

A gyorsított ütemben benyújtott módosító javaslatcsomagot a két héttel ezelőtti ülés napirendjének megváltoztatásával tűzte napirendre a Ház.

Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9237. szám) általános vitájában magát a kormányzati szakképzési koncepciót bíráltam.

Alapjaiban utasítjuk el ugyanis azt a szakképzési rendszert, amely gigaintézményekben segédmunkások képzését célozza. A 2012. január elsejével hatályba lépett törvény számos ponton antidemokratikus, nem a gyermeket helyezi a középpontba, nem a gyermekek, a pedagógusok és a szülők érdekeit védi, hanem az olcsó szakképzést, a forráskivonást kezeli prioritásként, miközben kiszolgáltatottá teszi a tanulókat. A minőség helyett a mennyiségi képzésre helyezi a hangsúlyt a Kormány, miközben a magyar munkaerőpiac nem biztosít megfelelő lehetőségeket a fiataloknak, akik tömegesen hagyják el az országot. A Kormány ajtóstul rontott a házba a szakképzési rendszer átalakítását célozva egy előkészítetlen, elhamarkodott törvény elfogadásával, melyet azóta ismét módosítani kell. Becslések szerint 6-8 milliárd forint hiányzik a rendszerből, hiányoznak a duális képzés megvalósításához a cégeknél szervezett gyakorlati képzőhelyek, a cégek mindössze 1,3%-a fogad tanulókat. A Fidesz nyelvezetében pedig az olcsóbb szakképzés megvalósításának szándéka a tapasztalatok alapján azt jelenti, hogy továbbiakban is forráskivonásra kerül sor a mintegy 130 ezer tanulót érintő hazai szakképzésből.

Ferenczi Gábor: Betanított munkásokat képeznek az összeszerelő gyarmatra

Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9237. szám)általános vitája az Országgyűlésben

 

Ferenczi Gábor: Miért nem juthat hozzá minden magyar gyermek az iskolatejhez?

Ferenczi Gábor a mai plenáris ülésen arra volt kíváncsi, hogy "Miért nem juthat hozzá minden magyar gyermek az iskolatejhez?"

A kérdés elején sem az érintett miniszter, sem államtitkárai nem tartózkodtak az ülésteremben. A képviselő ekkor ügyrendben kért szót, melynek során elmondta, hogy felháborítónak tartja ezt az eljárást, hiszen 1,6 millió gyermek érdekében szeretne felszólalni, ezért szünetet kér. Balczó Zoltán, az Országgyűlés jobbikos alelnöke helyt adva a kérésnek 15 perc szünetet rendelt el.

Néhány perc múlva megérkezett Dr. Illés Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára, akit szemmel láthatóan teljesen felkészületlenül ért a válaszadás kötelessége.

Elkezdődhetett a kérdés

Az Európai Közösségek Bizottsága támogatást nyújt az óvodába és általános iskolába járóknak napi 2,5 deciliter tej biztosítására, ennek ellenére a gyerekek mindössze 10 százaléka jut hozzá a tejhez. - mondta Ferenczi.

A képviselő kiemelte, hogy a magyar költségvetés évek óta évi 1,2 milliárd forinttal járul hozzá az "iskolatej programhoz", amelyből az óvodák és az általános iskolák fenntartói árkiegészítés címén különböző arányban részesülhetnek.  Kifogásolta, hogy Vidékfejlesztési Minisztérium rendelete nem kezeli a közoktatási intézményeket egyformán, ezzel több százezer gyermeket zár ki az iskolatej-programból.