A kárpátaljai Nagypalád-Fertősalmás Devecser első testvértelepülése

A kárpátaljai Nagypalád-Fertősalmás most már hivatalosan is Devecser testvértelepülése. A két községet magába foglaló határontúli közösséggel kötött testvértelepülési szerződés Devecser első hivatalos külkapcsolati megállapodása.

 Devecser Nagypalád

Még 2014. december 8-án illetve 10-én fogadták el Devecser illetve Nagypalád-.Fertősalmás önkormányzati testületei azt a szándéknyilatkozatot, melyben közös akaratunkat nyilvánítottuk ki egy legkésőbb 2015. április végéig kötendő, többek közt a kulturális, oktatási, sport, és gazdasági területeket, valamint az intézmények és civil szervezetek közötti együttműködés elmélyítését célzó testvértelepülési szerződés lefektetésére és aláírására. A szándéknyilatkozat ellenjegyzése, illetve tárgyalások lefolytatása céljából decemberben és ez év februárjában is találkoztunk Devecserben László József önkormányzati képviselő úrral, illetve Nagy Csabával. László József amellett, hogy a Nagypaládi Tanács tagja, egyúttal az elismert devecseri borász és vállalkozó, Tornai Tamás érdekeltségéhez tartozó, Nagypaládon működő Kárpát-Pack Kft. ügyvezető igazgatója, Nagy Csaba ugyanott a helyettese, így már régóta van gazdasági kapcsolat Devecser, illetve Nagypalád között, melyet most a közösségek közötti együttműködés szintjére szeretnénk kiterjeszteni. Nagy várakozás előzte meg tehát Bíró Vencel nagypaládi polgármester úr látogatását, illetve az ünnepélyes szerződéskötést.

Március 25-én járt Devecserben Nagypalád küldöttsége a két település közti együttműködési megállapodás aláírása céljából. A délelőtt folyamán sajtótájékoztató keretében ismertettük a kapcsolat kialakulását és részleteit, vendégeink beszámoltak a szívszorítóan nehéz ukrajnai helyzetről. 

Devecser Város Önkormányzata képviselő-testülete 16 órakor kezdődő ülésén került sor a a szerződés aláírására. Mind Devecsernek, mind pedig Nagypalád-Fertősalmás településeknek ez az első testvértelepülési kapcsolata. A megható ceremónia, vendégeink beszámolója külhoni testvéreink sorsáról oly mértékben megérintette, megrázta a jelenlévőket - képviselő-testületi tagokat, lakosokat egyaránt - , hogy nem tudtam folytatni az ülést, szünetet kellett elrendelnem, hogy rendezni tudjam gondolataimat. Bíró Vencel többek közt elmondta, hogy forintra átszámítva 10 ezer forint körüli összeg a minimálnyugdíj Kárpátalján, az árak többszörösére emelkedtek az elmúlt időszakban. A kárpátaljai településeket nagyobb arányban érinti az ukrán haderő toborzása, arányaiban több behívót küldenek ki az ott élő 20 és 27 év közötti életkorű lakosságnak. A behívókat ráadásul a polgármestereknek kell, illetve kellene kikézbesíteniük a településükön. Egy olyan háborúban kell részt vennie a kárpátaljai magyarságnak, amihez semmi köze sincsen. Megrázó példaként elmesélte, hogy az egyik faluba egy 21 éves magyar fiatalember holttestét hozták haza nemrégiben, a lakosság térdelt a házak előtt a főutcán, úgy várták a koporsót.

Devecser Nagypalád 

Devecser városa minden lehetőségével szeretne segíteni a külhoni magyarságnak. Szeretnénk pénz-, könyv- illetve ruhaadományokat kijuttatni Kárpátaljára, nyáron pedig gyermekeket szeretnénk fogadni táboroztatásra.

Bíró Vencel polgármester úr elmondta, bármilyen nehéz is a helyzetük, szeretnének megmaradni magyarnak, őseik földjén. Kiemelte, nem az anyagi, sokkal inkább a lelki támasz jelent számukra nagyon sokat, ad sok erőt, érzik, hogy az anyaországhoz kötődhetnek. Ennek kifejezésére Nagypalád meghívta Devecser városát a június 04-i nagypaládi trianoni megemlékezésre. 

Devecser Önkormányzata egy adományszámlát nyit annak érdekében, hogy segíteni tudjunk magyar testvéreinknek. Hétfőn közzétesszük a Nagypaládi adományszámla elnevezésű önkormányzati alszámlaszámot, ahová várjuk minden jószándékú, önzetlen adományozó segítségét, hogy a hiperinfláció miatt ellehetetlenült anyagi helyzetben lévő rászoruló nagypaládi és fertősalmási családoknak, egyedülálló idős, illetve beteg embereknek tartós élelmiszereket tudjunk vásárolni a tervek szerint Kárpátalján, mivel félő, hogy az élelmiszeradoményok nem jutnának át a határon.

Hálásan köszönünk minden segítséget egy szebb magyar jövő reményében.

Tisztrelettel:
Ferenczi Gábor sk.
Devecser polgármestere

Devecser Nagypalád

Előzmények:


2014. novemberében vettem fel a kapcsolatot Nagypalád polgármesterével, Bíró Vencel úrral, aki megkeresésemre ezt a szívélyes válaszlevelet küldte.

Devecser Nagypalád Bíró Vencel Ferenczi Gábor

December 08-án Devecser Város Képviselő-tesülete egyhangúlag támogatta a testvértelepülési kapcsolat kialakítását a kárpátaljai Nagypalád és a hozzá tartozó Fertősalmás településekkel. A testületi határozatot és a testületi felhatalmazás alapján írt szándéknyilatkozatot megküldtem Nagypalád és Fertősalmás települések polgármesterének, Bíró Vencel úrnak, aki előterjesztette azt a kárpátaljai települési tanácsi ülésen, melyet szintén egyhangúlag támogatott a testület, és felhatalmazta László József nagypaládi önkormányzati képviselőt, hogy juttassa el a Bíró Vencel polgármester úr által ellenjegyzett szándéknyilatkozatot Devecserbe. A képviselő úr, aki egyben a Kárpát-Pack Kft. ügyvezető igazgatója, valamint helyettese, Nagy Csaba ma elhozták Devecserbe a szándéknyilatkozatot, melyet Devecser polgármestereként jómagam is ellenjegyeztem. Ma tehát lefektettük a Devecser és Nagypalád-Fertősalmás közötti testvértelepülési kapcsolat alapkövét. Vendégeinkkel hosszú beszélgetést folytattunk az együttműködés lehetőségeiről és az ukrán politikai helyzetről. Látogatást tettünk a Devecseri Húsüzemben, ahol Szalai József igazgató úr látott vendégül bennünket, és bemutatta határontúli vendégeinknek városunk büszkeségét, a húsüzemet.

TESTVÉRTELEPÜLÉSI MEGÁLLAPODÁS SZÁNDÉKNYILATKOZATA

amely létrejött egyrészről Magyarország, Veszprém megyei Devecser Város Önkormányzata képviseletében Ferenczi Gábor polgármester,

másrészről Ukrajna, Kárpátalján a Nagyszőlősi járási Nagypalád és Fertősalmás községek képviseletében Bíró Vencel polgármester között

- a partnerkapcsolatok erősítése

- a kölcsönös kulturális, társadalmi, gazdasági fejlődést szolgáló együttműködés létrehozása és fenntartása,

- az oktatás és a sport területén történő együttműködés,

- a települések közösségei, civil szervezetei, intézményei közötti kapcsolatok felvétele és elmélyítése,

- a közbiztonsággal és a köztisztasággal kapcsolatos folyamatos tapasztalatcsere,

- a magyar nemzeti értékek, hagyományok, történelmi emlékek ápolása

céljából. A Felek, Devecser város, valamint Nagypalád (Velika Palagy) és Fertősalmás (Fertesolmas) községek testvértelepülési megállapodás kötéséről kinyilvánítják szándékukat.

A Felek a testvértelepülési megállapodás kidolgozásának és annak aláírásának határidejét 2015. április 30. napjában határozzák meg.

Devecser, 2014. december 8. 

Ferenczi Gábor sk.
polgármester

Nagypalád, 2014. december 10. 

Bíró Vencel sk.
polgármester

További infók, képek Devecser és Nagypalád testvértelepülési kapcsolatáról ITT

Tags: